Informācija par zirgu cenām Latvijā

Zirga izaudzēšanas pašizmaksa sastāda ~ 1000 eiro gadā, tātad 4 gadu vecumā, kad tas sasniedzis pārdošanas vecumu, tā pašizmaksa ir ~ 4000 eiro. Klāt vēl jārēķina trenera darbs (~ 100 eur mēnesī) jeb pievienotās vērtības radīšana, jo netrenēts zirgs, ja vien tas nav izcilas izcelsmes, nevar pretendēt uz adekvātu tirgus cenu.

Zirgu cenu kategorijas (aptuvenās) Latvijā:

1. Kumeļi līdz 1 gada vecumam, standarta izcelsme: ~ 1000 eiro. Pazīstamu, pieprasītu līniju izcelsme – 1000....3000 EUR.
2. Jaunzirgi 2-3 gadu vecumā, minimāls apmācības līmenis: no 1500 – 4000 EUR (atkarībā no izcelsmes). 

3. Zirgs 4-5 gadus vecs, - neliela sacensību pieredze (sacensībās lecis līdz 100 cm, iejādē I grupa, iebraukts) – 2500-5000 EUR.
4. Zirgs 5-6 gadus vecs, - sacensību pieredze līdz 110 cm konkūrā, līdz II grupai iejādē – 3500-7000 EUR.
5. Sporta zirgi, kas startē 120-130 cm maršrutos, vidēji no 10-25 000 un vairāk  eiro.

6. Vaislas ķēve - atkarībā no apmācības līmeņa un papildus izmantošanas iespējām - 1500 .... 4000 EUR

Piegādes un samaksas kārtība - pircējiem

Pircējs veic zirgu pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot vēlamo informāciju un rekvizītus. Pārdevējs sagatavo un Pircējam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu līgumu un rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina zirga piegādi 20 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par rēķinu, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Kvalitāte

1. Pārdevējs garantē, ka pirkuma priekšmets ir atbilstošas kvalitātes un tas ir pienācīgā stāvoklī, lai to varētu izmantot plānotajiem mērķiem.

2. Pārdevējs apliecina, ka pirkuma priekšmetam nav nekādu slēptu defektu, un tam piemīt visas pozitīvās īpašības, par kādām ir informēts un kādām tām jābūt.

3. Pircējam ir jāpārbauda pirkuma priekšmeta stāvoklis un kvalitāte PIRMS pirkuma līguma parakstīšanas.

4. Pēc pirkuma līguma parakstīšanas un zirga nodošanas Pircējam, Pārdevējs nav atbildīgs par Pirkuma priekšmeta veselības stāvokli.

Informācija zirgu īpašniekiem

Zirgu īpašnieki var iesniegt informāciju par sev piederošajiem zirgiem pa e-pastu: info@latvianwbhorse.lv, slēdzot  tirdzniecības līgumu ar Pārdevēju, garantējot Kvalitātes prasības (skat.augstāk - Kvalitāte)

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

0
 .